İçerik Ekle...

.
     
 TAGEM Proje Grubu

 1)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Asma Genetik Kaynakları.

 2)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşullarında Bazı Zeytin Çeşitlerinin Adaptasyon Durumlarının Araştırılması ve Yerli Zeytin Genotiplerinin Karakterizasyonu.

 3)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşullarına Uygun Fiğ Hatlarının Geliştirilmesi ve Fiğ Tescili.

 4)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Karantina ve Sertifikasyon Esaslarına Yönelik Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otlarının Belirlenmesi.

 5)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Turunçgil Arındırma ve Çeşit Geliştirilmesi.

 6)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Enginar Üretiminin Geliştirilmesi Projesi.

 7)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşullarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Silajlık Mısır Çeşitlerinin, Verim ve Silaj Kalie Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.

 8)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Florasında Bulunan Potansiyel Süs Bitkilerinin Saptanması, Tanımlanması, Muhafaza Edilmesi, Kültüre Alınması ve Etkin Değerlendirilmesi.

 9)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşullarına Uygun Arpa Çeşitlerinin Geliştirilmesi, Yetiştiriciliği ve Kademeli Tohumluk Üretim Sisteminin Oluşturulması.

 10)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'ndeki Zeytin ve Narenciye Ağacı Sayısının Uzaktan Algılama Tekniği ile Belirlenmesi ve Rekolte Tahminlerinin Yapılması.

 11)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Modern Sulama Sistemlerinde Filtre ve Damlatıcılarda Tıkanmalara Neden Olan Aeorobik ve Anaerobik Etmenlerin Araştırılması.

 12) Güzelyurt Bölgesinde Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Portakal ( Citrus cinensis cv. Valencia Late) 'in Sulama Programının Oluşturulması.

 13)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde İncir '' Ficus carical.'' Seleksiyonu ve Muhafazası.

 14)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulusal Scrapie İzleme Programı Sisteminin Oluşturulması.

 15)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Sığır, Koyun ve Keçilerin Yeni Doğan Yavrularında Rotavirus, Coronavirus, Salmonella SPP. , Escherichia Coli K99/F5 ile Cryptosporidium Etkenlerinin Araştırılması.

 16)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde, Atık Yapan Sığırlarda Viral, Bakteriyel ve Paraziter Hastalıkların Enfeksiyon Etkenlerinin Araştırılması.

 17)  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Küçükbaş hayvan sürülerinde (Damascus) Verim Özelliklerinin Araştırılması.

 18) Güzelyurt Körfezinde Deniz Suyu ve Ekonomik Öneme Sahip Balık Türlerinde Ağır Metal Düzeylerinin Araştırılması.

İçerik Ekle...