İçerik Ekle...

.       TAGEP Proje Grubu

  1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Modern Sulama Yöntemlerine Uygun Arazi Varlığının ve Bitki Deseninin Belirlenmesi Projesi.

 2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Bölgesinde Ekolojik Koşullarında Yeni Turunçgil Çeşitleri İntrodüksiyon ve Adaptasyon Projesi.

 3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt bölgesinde Ekolojik Koşullarında Değişik Turunçgil Anaçlarının Bazı Önemli Portokal, Mandarin ve Limon Çeşitlerinin Meyve Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri Projesi.

 4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Bölgesinde Ekolojik Koşullarında Seçilmiş Bazı Subtropik Meyveler İntrodüksiyon ve Adaptasyon Projesi.

 5) Meyvecili Konusunda Yürütülen Çalışmalar Sonucunda Öne Çıkan Çeşitlerin Fidan  Üretimi ve Çeşit Adaptasyon Çalışmaları Projesi.

 6) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'nde Turunçgil Üretiminin Ekonomik Analizi Projesi.

 7) Turunçgil Fertigasyon Projesi.

 8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşulları İçin Önerilen Bazı Üzüm Çeşitleri İçin Uygun Anaçların Belirlenmesi ve Fidan Üretiminin Optimizasyonu Projesi.

 9) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkmenköy Koşullatında Yetiştirilen Bazı Amerikan Asma Anaçlarının Toprağın Besin Maddelerinden Yararlanma Durumunun Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Projesi.

 10) Bazı Sofralık Üzüm Çeşitlerinin '' Tendone '' Şeklinde Verim ve Kalite Performanslarının Belirlenmesi Projesi.

 11) Diken İnciri ( Babutsa ) Seleksiyonu ve Gen Kaynakları Muhafaza Projesi.

 12) Badem Seleksiyonu ve Gen Kaynakları Muhafaza Projesi.

 13) Alıç Seleksiyonu ve Gen kaynakları Muhafaza Projesi.

 14) Keçiboynuzu Seleksiyonu ve Gen kaynakları Muhafaza Projesi.

 15) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Koşullarına Uygun Yeni Şeftali, Nektarin, Elma, Erik, Kayısı ve Badem Çeşitleri Adaptasyon Projesi.

 16) Örtüaltı, Erkenci Şeftali, Nektarin ve Kayısı Yetiştiriciliği Projesi.

 17) Domates Yetiştiriciliğinde Fertigasyon Projesi.